Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 12.B3

12.B3 - Skovsgård syd, landzoneAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Skovsgård

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den sydlige del af Skovsgård. Området må anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Skovsgård

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget