Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 12.B2

12.B2 - Skovsgård byAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Plandistrikt
Skovsgård

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i Skovsgård midtby. Området må anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Skovsgård

Lokalplaner inden for området:
030 Del 1 (vedtaget)
030 Del 2 (vedtaget)
064 (vedtaget)
081 (vedtaget)

Status: Vedtaget