Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 11.T1

11.T1 - Attrup RenseanlægAnvendelse generelt
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Torslev

Bebyggelsesprocent
50%

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område mellem Attrup og Torslev. Området må kun anvendes til tekniske anlæg - herunder renseanlæg.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke foretages udstykning af området.

Torslev

Lokalplaner inden for området:
082 (vedtaget)

Status: Vedtaget