Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 11.R2

11.R2 - Attrup HavnPlannummer
11.R2

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
15%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område ved Limfjorden, Attrup Havn. Området må kun anvendes til rekreative formål - fritids- og ferieanlæg, lystbådehavn, campingplads med tilknyttede faciliteter.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke foretages udstykning af området.

Torslev

Lokalplaner inden for området:
007-2 (vedtaget)

Status: Vedtaget