Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 11.R1

11.R1 - Attrup CampingPlannummer
11.R1

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den sydlige del af Attrup. Området må anvendes til rekreative formål - herunder campingplads, campinghytter og tilhørende servicebygninger.

Torslev

Lokalplaner inden for området:
007-1 (vedtaget)

Status: Vedtaget