Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 11.O1

11.O1 - Torslev KirkeAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Torslev

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den sydlige del af Torslev. Området må anvendes til offentlige formål herunder kirke, kirkegård og tilknyttede bygninger.

Bebyggelsens omfang
Kirken er undtaget højdekravene i rammen.

Torslev

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget