Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 11.BE2

11.BE2 - TorslevPlannummer
11.BE2

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen er for en del af landsbyen Torslev. Området må anvendes til boligformål og erhverv i mindre udstrækning. Se iøvrigt de generelle rammer

Torslev

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget