Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 11.BE1

11.BE1 - AttrupAnvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Torslev

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter landsbyen Attrup. Området må anvendes til boligformål og erhverv i mindre udstrækning.

Se iøvrigt de generelle rammer

Torslev

Lokalplaner inden for området:
007-1 (vedtaget)

Status: Vedtaget