Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 10.S1

10.S1 - Lerup Strandvej, TranumPlannummer
10.S1

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område på Lerup Strandvej. Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Området kan ikke udstykkes yderligere.

Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m².

Lerup

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget