Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 09.R1

09.R1 - Haverslev HavnPlannummer
09.R1

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område ved Limfjorden, Haverslev Havn. Området må kun anvendes til rekreative formål - fritids- og ferieanlæg, lystbådehavn, campingplads med tilknyttede faciliteter.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke foretages udstykning af området.

Trekroner

Lokalplaner inden for området:
54 (vedtaget)

Status: Vedtaget