Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 09.O1

09.O1 - Trekroner LandsbycenterPlannummer
09.O1

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den nordlige del af Trekroner. Området må kun anvendes til offentlige formål - herunder skolebyggeri, teater- og idrætsbyggeri, idrætsanlæg, klubhus m.m.

Trekroner

Lokalplaner inden for området:
36 (vedtaget)

Status: Vedtaget