Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 09.BE2

09.BE2 - BonderupAnvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Trekroner

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter lokalby Bonderup. Området må anvendes til boligformål og erhverv i mindre udstrækning.

Se iøvrigt de generelle rammer

Trekroner

Lokalplaner inden for området:
60 (vedtaget)

Status: Vedtaget