Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 08.O2

08.O2 - MarkedspladsAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Hjortdal

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen dækker område vest for Slettestrandvej. Området må anvendes til grønt område herunder markedsplads og afgræsning.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges.

Hjortdal

Lokalplaner inden for området:
53 (vedtaget)

Status: Vedtaget