Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 08.O1

08.O1 - Slettestrand, RedningsstationAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Hjortdal

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område ved stranden Slettestrand. Området må anvendes til offentlige formål herunder parkeringsplads, kystlandingsplads, strand og museum med relation til kystfiskeri.

Hjortdal

Lokalplaner inden for området:
53 (vedtaget)

Status: Vedtaget