Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 08.E5

08.E5 - Sanden BjerregaardAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Hjortdal

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område ved Slettestrandvej. Området må anvendes til erhverv som hotel-, kursus- og restaurationsvirksomhed.

Bebyggelsens omfang
Der må udelukkende opføres byggeri i den sydlige del af området.

Hjortdal

Lokalplaner inden for området:
08-001 (vedtaget)
50 (vedtaget)

Status: Vedtaget