Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 08.E3

08.E3 - Klitrosen og Rønnes HotelAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Hjortdal

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område mellem Slettestrandvej og Kystvejen. Området må anvendes til erhverv som ferieboliger, hotelbebyggelse og lignende.

Bebyggelsens omfang
Der kan ikke foretages udstykning i området.

Hjortdal

Lokalplaner inden for området:
08-003 (vedtaget)
53 (vedtaget)

Status: Vedtaget