Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 08.E2

08.E2 - Feriecenter SlettestrandAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Hjortdal

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område ved Slettestrandvej. Området må anvendes til erhverv som feriecenter, hotelbebyggelse m.m.

Bebyggelsens omfang
Der kan ikke foretages udstykning i området.

Hjortdal

Lokalplaner inden for området:
53 (vedtaget)

Status: Vedtaget