Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 08.E1

08.E1 - Svinkløv BadehotelAnvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Hjortdal

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område ved Svinkløvvej. Området kan anvendes til hotelbebyggelse m.m.

Bebyggelsens omfang
Området kan ikke bebygges yderligere

Hjortdal

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget