Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 08.BE6

08.BE6 - KlitrosenPlannummer
08.BE6

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
65%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område mellem Slettestrandvej og Kystvejen. Området må anvendes til boligformål/ejerlejligheder og erhvervsformål som ferieboliger, hotelbebyggelse og lignende. Se iøvrigt de generelle rammer

Hjortdal

Lokalplaner inden for området:
08-003 (vedtaget)
53 (vedtaget)

Status: Vedtaget