08.BE5 - Kunstcenter LienPlannummer
08.BE5

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen dækker område øst for Slettestrandvej. Området må anvendes til boligformål og erhverv i mindre udstrækning, som serviceformål, udstilling, kulturelle formål m.m. Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
Der må ikke foretages udstykning i området.

Zonestatus
Landzone

Hjortdal

Lokalplaner inden for området:
50 (vedtaget)

Status: Vedtaget