Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 08.BE4

08.BE4 - Slettestrand - RedningsvejenAnvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Hjortdal

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område langs Slettestranden. Området må anvendes til boligformål og erhverv i mindre udstrækning - herunder butikker. Se iøvrigt de generelle rammer

Hjortdal

Lokalplaner inden for området:
53 (vedtaget)

Status: Vedtaget