Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 08.BE1

08.BE1 - HjortdalAnvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Hjortdal

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter lokalby Hjortdal. Området må anvendes til boligformål og erhverv i mindre udstrækning.

Se iøvrigt de generelle rammer

Hjortdal

Lokalplaner inden for området:
59 (vedtaget)

Status: Vedtaget