Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 08.B2

08.B2 - Slettestrand - Under LienPlannummer
08.B2

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter syd for Kystvejen. Området må anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Bebyggelsens omfang
Der må ikke foretages udstykning i området.

Hjortdal

Lokalplaner inden for området:
53 (vedtaget)

Status: Vedtaget