Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 08.B1

08.B1 - FiskervejPlannummer
08.B1

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
25%

Max. antal etager
1½ etage

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammerområdet er beliggende ved Fiskervej i Slettestrand. Området kan anvendes til boligformål. Se iøvrigt de generelle rammer

Hjortdal

Lokalplaner inden for området:
53 (vedtaget)

Status: Vedtaget