Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 06.T01

06.T01 - Aggersund RenseanlægPlannummer
06.T01

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
5

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område ved Fuglesangsvej.

Bejstrup

Lokalplaner inden for området:
04 (vedtaget)

Status: Vedtaget