Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 06.E1

06.E1 - Bejstrup MaskinstationPlannummer
06.E1

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
3

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den nordlige ende af Bejstrup. Området må anvendes til erhverv - herunder maskinstation.

Bebyggelsens omfang
Nye bygninger må ikke placeres længere væk end 20 m fra eksisterende bygninger.

Bejstrup

Lokalplaner inden for området:
38 (vedtaget)

Status: Vedtaget