Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 06.BE1

06.BE1 - BejstrupPlannummer
06.BE1

Anvendelse generelt
Boligområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter landsbyen Bejstrup. Området må anvendes til boligformål og erhverv i mindre udstrækning. Se iøvrigt de generelle rammer

Bejstrup

Lokalplaner inden for området:
38 (vedtaget)

Status: Vedtaget