Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 05.T1

05.T1 - Vindmøller DrøstrupAnvendelse generelt
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Skerping

Anvendelse
Vindmøller med tilhørende anlæg.

Bebyggelsens omfang
Minimum 5 ens vindmøller. Minimum effekt 11,5 MW. Højde op til 150 meter.

MEGAWATT
11,5

Skerping

Lokalplaner inden for området:
05-001 (vedtaget)

Status: Vedtaget