Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 05.T1

05.T1 - Vindmøller DrøstrupPlannummer
05.T1

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

MegaWatt der er planlagt for indenfor et vindmølleområde
11,5

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Anvendelse
Vindmøller med tilhørende anlæg.

Bebyggelsens omfang
Minimum 5 ens vindmøller. Minimum effekt 11,5 MW. Højde op til 150 meter.

Anvendelse specifik (Plansystem)
8111

Skerping

Lokalplaner inden for området:
05-001 (vedtaget)

Status: Vedtaget