Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 05.O2

05.O2 - ØrebroskolenAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Skerping

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område mellem Gøttrup og Korsholm. Området må anvendes til offentlige formål som skole, institutioner, klubhus, idrætsbane m.m.

Skerping

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget