Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 05.O1

05.O1 - Skerping EfterskolePlannummer
05.O1

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter den nordlige del af Skerping. Området må anvendes til offentlige formål, herunder efterskole , idrætsformål, undervisningsfaciliteter m.m.

Skerping

Lokalplaner inden for området:
33 (vedtaget)

Status: Vedtaget