Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 05.BE2

05.BE2 - KorsholmPlannummer
05.BE2

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter landsbyen Korsholm. Området må anvendes til boligformål og erhverv i mindre udstrækning. Se iøvrigt de generelle rammer

Skerping

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget