Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 05.BE1

05.BE1 - SkerpingAnvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Skerping

Bebyggelsesprocent
30%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter den sydlige del af Skerping. Området må anvendes til boligformål og erhverv i mindre udstrækning.

Se iøvrigt de generelle rammer

Skerping

Lokalplaner inden for området:
33 (vedtaget)

Status: Vedtaget