Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.S6

04.S6 - Møllebosletten og LynghøjslettenAnvendelse generelt
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
4 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område ved Kollerup Strandvej. Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
46 (vedtaget)
B8 (vedtaget)

Status: Vedtaget