Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.S3

04.S3 - Brøndum II nordøstAnvendelse generelt
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
15%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
4 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område nord for Fjerritslev By. Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke udstykkes grunde mindre end 1200m².

Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m².

Opholdsarealer
Vejadgang skal ske fra Kollerup Klitvej eller Svinkløvvej.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: no pg_hba.conf entry for host "10.89.15.23", user "postgres", database "jammerbugt", SSL on FATAL: no pg_hba.conf entry for host "10.89.15.23", user "postgres", database "jammerbugt", SSL off in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1821 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/_common/get_overlabs_lp_include.php on line 27 Ingen fundet

Status: Vedtaget