Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.S3

04.S3 - Brøndum II nordøstPlannummer
04.S3

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent
15%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
4 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område nord for Fjerritslev By. Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke udstykkes grunde mindre end 1200m².

Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m².

Opholdsarealer
Vejadgang skal ske fra Kollerup Klitvej eller Svinkløvvej.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget