Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.S2

04.S2 - BrøndumPlannummer
04.S2

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
4 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område nord for Fjerritslev By. Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke udstykkes grunde mindre end 1200m² med undtagelse af området er er omfattet af Byplanvedtægt nr. 6 hvor mindste grundstørrelse er 800m². Der er indenfor området skovbyggelinie, beskyttet natur og gravhøje som skal varetages ved byggeri.

Opholdsarealer
Der er indenfor området skovbyggelinie, beskyttet natur og gravhøje som skal varetages ved byggeri.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
62 (vedtaget)
B6 (vedtaget)

Status: Vedtaget