Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.R9

04.R9 - SalonskydebaneAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
4 m

Min. miljøklasse
5

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Rammen dækker område ved Udklitvej. Områder må anvendes til rekreative formål som skydebane med dertilhørende faciliteter.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke foretages udstykning af området.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
25 (vedtaget)

Status: Vedtaget