Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.R8

04.R8 - IndustrivejPlannummer
04.R8

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område ved industrivej. Området må anvendes til skovtilplantning. Endvidere kan arealet finde anvendelse i forbindelse med klimatilpasning.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke foretages udstykning af området. Området må ikke bebygges.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
01 (vedtaget)
19 (vedtaget)

Status: Vedtaget