Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.R7

04.R7 - Skovbælte, SkovgårdeneAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Områdets anvendelse
Rammen dækker område ved Skovgårdene. Området må anvendes til rekreative formål herunder park og skov.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke foretages udstykning af området.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
08 (vedtaget)

Status: Vedtaget