Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.R7

04.R7 - Skovbælte, SkovgårdenePlannummer
04.R7

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Rammen dækker område ved Skovgårdene. Området må anvendes til rekreative formål herunder park og skov.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke foretages udstykning af området.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
08 (vedtaget)

Status: Vedtaget