Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.R6

04.R6 - VestergaardsvejPlannummer
04.R6

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen dækker område ved Vestergårdsvej. Området må kun anvendes til område med skovtilplantning, og fungerer bufferzone mellem erhvervsområde og boligområde.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke foretages udstykning af området.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget