Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.R4

04.R4 - Anlægget og engarealPlannummer
04.R4

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
4 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen gælder for et område beliggende ved Østergade, Parkvej og Bakkevej. Området må anvendes til rekreative formål herunder grønt område, park, legeplads, kælkebakke, dyrehave m.m.

Bebyggelsens omfang
Områder indeholder arealer med særlige fredninger. Eksisterende beplantning skal bevares. Der skal sikres stiadgang fra Østergade ved stadion til Parkvej ved Anlægget. Ved anlæggelse af dyrehave eller legeplads skal miljøkrav i forhold til naboer overholdes

Opholdsarealer
Der skal sikres stiadgang fra Østergade ved stadion til Parkvej ved Anlægget. Ved anlæggelse af dyrehave eller legeplads skal miljøkrav i forhold til naboer overholdes.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
06 (vedtaget)

Status: Vedtaget