Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.R3

04.R3 - StadionAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen gælder område mellem Østergade og Bygholmvejen. Området må anvendes til rekreative formål såsom boldbane, klubhus, kiosk og lignende.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
06 (vedtaget)

Status: Vedtaget