Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.R2

04.R2 - DyrskuepladsAnvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område på Brøndumvej. Området må anvendes til rekreative formål som grønt område som kan benyttes til bl.a. dyrskue, cirkus, koncerter m.m.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke foretages udstykning af området. Eksisterende beplantning skal bevares.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
08 (vedtaget)

Status: Vedtaget