Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.R1

04.R1 - GolfbanePlannummer
04.R1

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den nordvestlige del af Fjerritslev. Området må anvendes til rekreative formål som golfbane, klubhus og dertil knyttede formål.

Bebyggelsens omfang
Der må udelukkende opføres bebyggelse i rammeområdets sydlige del. Der må ikke foretages væsentlige ændringer af terrænet. Området må ikke udstykkes.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
22 (vedtaget)
27 (vedtaget)

Status: Vedtaget