Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.O8

04.O8 - Kollerup KirkeAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Områdets anvendelse
Rammeområde omfatter et areal omkring Kollerup Kirke. Området må kun anvendes til offentlige formål som kirke og kirkegård.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget