Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.O8

04.O8 - Kollerup KirkePlannummer
04.O8

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Rammeområde omfatter et areal omkring Kollerup Kirke. Området må kun anvendes til offentlige formål som kirke og kirkegård.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget