Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.O7

04.O7 - Solgården PlejecenterAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
65%

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
14 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område i den sydlige del af Fjerritslev. Området må anvendes til offentlige formål som ældreinstitution, plejeboliger og lignende

Bebyggelsens omfang
Der om ikke foretages udstykning af området.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
03 (vedtaget)
43 (vedtaget)

Status: Vedtaget