Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.O6

04.O6 - KirkegårdAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område mellem Bygholmvejlevejen og Aggersundvej. Området må kun anvendes til offentlige formål som kirkegård og lignende.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke foretages udstykning af området. Endvidere kan området ikke bebygges.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
45 (vedtaget)

Status: Vedtaget