Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.O4

04.O4 - IdrætscenterPlannummer
04.O4

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammen dækker område øst for Brøndumvej. Området må kun anvendes til offentlige formål herunder idrætsanlæg, institutioner for yngre og ældre.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
08 (vedtaget)

Status: Vedtaget