Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.O3

04.O3 - Fjerritslev SkoleAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammen dækker område vest for Brøndumvej. Området må kun anvendes til offentlige formål herunder skole, institutioner og yngre og ældre, samt boldbaner.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet

Status: Vedtaget