Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.O2

04.O2 - BrøndumvejAnvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Plandistrikt
Fjerritslev

Bebyggelsesprocent
25%

Max. antal etager
30

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Rammen omfatter område langs Brøndumvej i Fjerritslev. Området må anvendes til offentlige formål som gymnasie, idrætshal, institutioner for yngre og ældre.

Bebyggelsens omfang
Haller til idrætsformål m.v. må opføres med en højde på maksimalt 12 m.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
08 (vedtaget)

Status: Vedtaget