Logo
Helhedsplan17
Alle

Du er her: Rammer Alle Vedtaget 04.O1

04.O1 - Fjerritslev Kirke



Plannummer
04.O1

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
10%

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Rammeområde omfatter et areal i Fjerritslev Midtby omkring Fjerritslev Kirke. Området må kun anvendes til offentlige formål som kirke, Naturcenter og parkeringsplads i forbindelse hermed.

Bebyggelsens omfang
Området omkring kirken og selv p-pladsen skal friholdes for bebyggelse, dog kan mindre bygninger med tilknytning til kirken opføres. Kirken kan gives en højde på over 10 m.

Fjerritslev

Lokalplaner inden for området:
34 (vedtaget)

Status: Vedtaget